I 1998 fikk rederiet kolmulekonsesjon, og etter hvert ble det behov for ny båt som både kunne drive både med not og taue trål. Båten som da ble kjøpt inn var «Trønderbas».