Våren 2002 ble dette fartøyet solgt, og rederiet fikk levert nybygg samme år som ble ferdig utrustet hos Eidsvik skipsbyggeri. Dette var en fantastisk båt, men viste seg å være i det minste laget i forhold til aktiviteten i rederiet og denne ble dermed solgt da det høsten 2005 ble kjøpt inn nytt skrog. På denne tiden var det ventetid på levering av hovedmotor, og i påvente, Skipsholmen ble kjøpt inn som erstatningsbåt mens det nye fartøyet ble ferdigstilt.