Dagens «Brennholm» ble ferdigstilt og døpt i Bergen april 2007. Båten ble sertifisert som både fiskefartøy og lasteskip.