Deretter har Brennholm vært i full drift, med et stabilt mannskap som i nært samarbeid med Lars Einar Sandtorv har tatt godt vare på fartøyet, og har hatt gode fiskerisesonger over flere år. Fiskeriet har de senere år vært hovedsakelig knyttet til fiske av makrell, sild og kolmule, og i 2019 deltok båten for første gang i makrellstørjefiske.