Påbygg av styrehuset ble ferdigstilt og inneholder konferanserom som blir brukt til møtevirksomhet ombord i båten samt ekstra oppholdsrom for mannskapet ombord.