I juni 2019 overtok Lisbeth Sandtorv som daglig leder i rederiet, mens Lars Einar Sandtorv vil fortsette å ha en sentral rolle i rederiets ledelse.

Brennholm fikk mulighet til å delta i makrellstørjefisket for første gang og fikk en fangst på 90 makrellstørjer.