Det er planlagt skifte av hovedmotor mot slutten av 2020. Det er foretatt forløpende vedlikehold og fornyinger ombord, blant annet med tilbygg til styrehuset for å øke bruksområder og komfort ombord. Det har over de senere år vært planlagt et generasjonsskifte i rederiet, med de utfordringer og endringer som følger med dette.