MS BRENNHOLM

I aktivt fiskeri er båten bemannet av et mannskap på mellom 10 – 12 personer. Det har vært en stabil mannskapssituasjon gjennom de senere år med lite utskiftninger av personell. Brennholm har fiskerettigheter med 450 tonn basiskvote og har ca 179 tonn strukturkvoter i ringnot, pluss kolmulekvoter. I 2019 deltok Brennholm i fiske etter makrellstørje. For 2020 er kolmulekvoten på vel 5600 tonn. I tillegg kan fartøyet fiske 2700 tonn NVG sild, rundt 1400 tonn nordsjøsild og 2200 tonn makrell. Hvorvidt Brennholm får mulighet til å delta i makrellstørje fisket for 2020 er ikke avgjort. 

Tekniske data «Brennholm»

Lengde: 75,4 m Bredde: 14,6 m

Dybde: 9,0 m Lastekapasitet: 2000 m3

Bunkers 700 m3 Vann 80 m3

Hovedmotor 5040 kw Wärtsila 9L32 

Hjelpemotor 1 1360 kW Caterpillar 3512BTA

Hjelpemotor 2 260 kW Caterpillar

ÅRSHJUL FOR FISKESESONGEN