HISTORIE

1994

Rederiet ble etablert av Lars Einar Sandtorv i 1994 da fartøyet «Neptuges» ble kjøpt.

1998

I 1998 fikk rederiet kolmulekonsesjon, og etter hvert ble det behov for ny båt som både kunne drive både med not og taue trål. Båten som da ble kjøpt inn var «Trønderbas».

2002

Våren 2002 ble dette fartøyet solgt, og rederiet fikk levert nybygg samme år som ble ferdig utrustet hos Eidsvik skipsbyggeri. Dette var en fantastisk båt, men viste seg å være i det minste laget i forhold til aktiviteten i rederiet og denne ble dermed solgt da det høsten 2005 ble kjøpt inn nytt skrog. På denne tiden var det ventetid på levering av hovedmotor, og i påvente, Skipsholmen ble kjøpt inn som erstatningsbåt mens det nye fartøyet ble ferdigstilt.

2006

I 2006 begynte arbeidet med å få satt inn hovedmotor på Karmsund Maritime på Karmøy.

2007

Dagens «Brennholm» ble ferdigstilt og døpt i Bergen april 2007. Båten ble sertifisert som både fiskefartøy og lasteskip.

 

2007-2015

Deretter har Brennholm vært i full drift, med et stabilt mannskap som i nært samarbeid med Lars Einar Sandtorv har tatt godt vare på fartøyet, og har hatt gode fiskerisesonger over flere år. Fiskeriet har de senere år vært hovedsakelig knyttet til fiske av makrell, sild og kolmule, og i 2019 deltok båten for første gang i makrellstørjefiske.

2016

Påbygg av styrehuset ble ferdigstilt og inneholder konferanserom som blir brukt til møtevirksomhet ombord i båten samt ekstra oppholdsrom for mannskapet ombord. 

2019

I juni 2019 overtok Lisbeth Sandtorv som daglig leder i rederiet, mens Lars Einar Sandtorv vil fortsette å ha en sentral rolle i rederiets ledelse.

Brennholm fikk mulighet til å delta i makrellstørjefisket for første gang og fikk en fangst på 90 makrellstørjer.

2020

Det er planlagt skifte av hovedmotor mot slutten av 2020. Det er foretatt forløpende vedlikehold og fornyinger ombord, blant annet med tilbygg til styrehuset for å øke bruksområder og komfort ombord. Det har over de senere år vært planlagt et generasjonsskifte i rederiet, med de utfordringer og endringer som følger med dette.