Velkommen til

Brennholm AS

Fiskebåtrederiet Brennholm AS driver i hovedsak med fiske etter sild, makrell og kolmule.

om oss

Fiskebåtrederiet Brennholm AS driver i hovedsak med fiske etter sild, makrell og kolmule. Rederiet er bygget opp av Lars Einar Sandtorv og har tilholdssted i Bergen. Etter generasjonsskifte gjennomført i 2021 er Lisbeth Sandtorv hovedeier og daglig leder i rederiet. Rederiets overordnede målsetting er å sørge for en sikker skipsdrift, et trygt og godt arbeidsmiljø for de ansatte og et lønnsomt og fremtidsrettet fiskeri.

Historie

1994

Rederiet ble etablert av Lars Einar Sandtorv i 1994 da fartøyet «Neptuges» ble kjøpt.

2002

Våren 2002 ble dette fartøyet solgt, og rederiet fikk levert nybygg samme år som

2007

Dagens «Brennholm» ble ferdigstilt og døpt i Bergen april 2007. Båten ble sertifisert som

Ta gjerne kontakt med oss

Galleri

M/S Brennholm

I aktivt fiskeri er båten bemannet av et mannskap på mellom 10 – 12 personer. Det har vært en stabil mannskapssituasjon gjennom de senere år med lite utskiftninger av personell. Brennholm har fiskerettigheter med 450 tonn basiskvote og har ca 179 tonn strukturkvoter i ringnot, pluss kolmulekvoter. I 2019 deltok Brennholm i fiske etter makrellstørje.

Nyheter

Kontaktinformasjon

Location

Brennholm Rederi AS
Grimseidvegen 449,
5259 Hjellestad

Postadresse

Postboks 53 Blomsterdalen,
5868 BERGEN

Kontakt Oss

Scroll to Top