Bærekraftig Fiskeri

Brennholms arbeid mot et bærekraftig fiskeri

Bærekraftig fiskeri

Fiskebåten Brennholm driver fiske etter sild, makrell, kolmule og lodde ved bruk av fangstredskapene not og trål. Fiskeriet foregår langs norske kysten, i Norskehavet, i Nordsjøen og i Barentshavet. Fiskerivirksomheten er basert høsting av norske fiskeriressurser basert på fiskeritillateler. Selskapet arbeider for å drive bærekraftig fiskeri med null skade på mannskap, fartøy og miljø.

Ulykkesrisiko og sikkerhet for mannskap og fartøy:

Det er etablert og implementert sikkerhetssystem som inneholder risikovurderinger med tilhørende prosedyrer, rutiner, sjekklister og beredskapsplaner for operasjoner ombord i fartøyet og på land. Det er etablert og implementert system for varsling og oppfølging av avvik i organisasjonen.

Likestilling og uønsket oppmerksomhet.

50% av ledelsen i selskapet består av kvinner. Rederiet har innlemmet nulltoleranse for alle former for uønsket oppmerksomhet, mobbing og trakassering i sin politikk. Det er utarbeidet rutiner for varsling og oppfølging av eventuelle varsler.

Miljø og risiko for forurensing.

Det er etablert rutiner for avfallshåndtering. Det foreligger egne planer, rutiner og beredskapsplaner for å forebygge og håndtere oljesøl og annen forurensing. Fartøyet har anskaffet SCR anlegg for å redusere NOx utslipp.

Åpenhetsloven

Brennholms Redegjørelse

Ta gjerne kontakt med oss

Scroll to Top